Vycházka Číchov – Okříšky

Počasí uplynulý týden bylo po ránu mrazivé, ale na sobotu 27. 4. 2024 předpověď slibovala slunečno. Na jihlavském nádraží se sešlo 20 turistů a pod vedením Evy odjeli do Číchova. Po vystoupení z vlaku Eva seznámila účastníky s trasou vycházky. Po ČTZ nejprve cesta vedla polem a posléze se stočila na cestu lesní. Sluníčko již vykukovalo, a tak cesta příjemně ubývala. Došli jsme na okraj chatové osady, kde jsme museli přejít most přes řeku Jihlavu. Dalším mostem přes řeku byl lanový most, který se musel překonat opatrnou chůzí, protože se houpal.

U Kratochvílova mlýna byl krátký odpočinek na svačinu. Dále cesta vedla po cyklostezce Jihlava – Třebíč – Raabs, která nás dovedla do Přibyslavic. Zde nás ochotná majitelka pozvala na prohlídku její krásně upravené zahrady. Po prohlídce zahrady naše cesta vedla ke kostelu narození Panny Marie, který byl otevřen, a tak jsme si prohlédli i jeho interiér. Do cíle naší cesty zbývaly asi 2 km.

V Okříškách Eva vycházku ukončila. Celkem vycházka měla 10km. Turisté se rozešli, každý podle svého zájmu. Někdo do cukrárny, někdo do restaurace, a někteří využili toho, že jel vlak a odjeli hned do Jihlavy.

zapsal J. Veselý

foto: J. Veselý a F. Dörrer