Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel

Procházku hudební Jihlavou pořádaly odbory KČT Čeřínek Jihlava a KČT Tesla Jihlava ve spolupráci s příspěvkovou organizací Brána Jihlavy.

15. ročník této akce se konal v neděli 12. května 2024 za krásného slunečného počasí. Sešli jsme se, stejně jako vždycky, ve 14 hodin v Parku Gustava Mahlera, abychom položili květiny k pomníku Gustava Mahlera a uctili tím památku světově proslulého skladatele a dirigenta, který prožil dětství a mládí v Jihlavě. Jeho život je ohraničen daty 7. července 1860, kdy se narodil v Kalištích u Humpolce, a úmrtím 18. května 1911 ve Vídni. Gustav Mahler je od roku 2009 čestným občanem města Jihlavy.
Vždy poslední neděli před jeho skonem pořádají jihlavští turisté pietní shromáždění u skladatelovy sochy, odhalené 7. července 2010 při oslavách 150. výročí narození Gustava Mahlera. Socha je dílem profesora Jana Koblasy (5. října 1932 Tábor – 3. října 2017 Hamburg), velkého ctitele Mahlerovy hudby. V roce 2016 byla profesoru Koblasovi udělena Cena města Jihlavy za významný umělecký přínos a odkaz městu Jihlava.

Moderátorka akce Bc. Iva Svobodová, členka KČT, odbor Tesla Jihlava a pořadatelka, přivítala 47 zúčastněných, mezi nimiž nechyběli Ing. Josef Poukar, jeho manželka Olga a dcera Silva, kteří „způsobili“, že skvělá socha Mahlerova v Jihlavě, jako jediná ve střední Evropě, existuje. Přivítala i primátora města Jihlavy Mgr. Petra Ryšku s rodinou, jejichž účasti jsme si, my turisté, velice vážili.

Neméně srdečně pozdravila i Mgr. Janu Součkovou, vedoucí kurátorku Domu Gustava Mahlera, spravovaného organizací Brána Jihlavy, která bude průvodkyní dnešní vycházky.

Iva promluvila o tvorbě programu při pořádání těchto vycházek – vždy se snažíme, aby ústřední téma zůstalo zachováno, ale náplň obsahovala zajímavosti hudební, životopisné i důležitá historická data týkající se našeho města.

Květiny k pomníku položili předsedové obou pořádajících odborů KČT – Ing. Míla Bradová z KČT Tesla Jihlava a Jiří Veselý z KČT Čeřínek Jihlava.

Poté Iva požádala paní Součkovou, aby se ujala slova. Ta nám přiblížila následující program – při několika zastaveních u jihlavských historických budov promluví o době, kdy tu žil Gustav Mahler a jeho učitelé hudby, a také se bude věnovat Bedřichu Smetanovi, který v našem městě strávil část svého mládí při studiích na gymnáziu. Učení studenta příliš nepřitahovalo, ale oblíbil si zdejšího učitele hudby Viktorina Maťochu.

Právě letos si připomínáme 200 let od narození Bedřicha Smetany a toto výročí je zařazené do Roku české hudby, který se pořádá s mottem Hudba jsme my.

Během vycházky historickou částí města pak paní Součková připomněla slavné hudební osobnosti, které navštěvovaly jihlavské gymnázium: v 18. století to byli Jan Václav Stamic, Jan Ladislav Dusík, Pavel Vranický, Václav Jan Tomášek a ve století 19. Gustav Mahler, Bedřich Smetana a také architekt Josef Hoffmann, rodák z Brtnice, s nímž se Gustav Mahler poznal a spřátelil až při pobytu ve Vídni.

Část velmi zajímavého vyprávění věnovala Jana Součková významným hudebníkům, kteří v 19. století ovlivnili dění v Jihlavě tak, že se díky nim stala proslulou – po hudební stránce byla řazena na jedno z prvních míst v Habsburské monarchii, působila tu vojenská posádková hudba a její kapelníci vychovali řadu dobrých muzikantů. Vojenská hudba spolupracovala s jihlavským Mužským pěveckým spolkem řízeným Heinrichem Fischerem, regenschorim kostela sv. Jakuba. Tato osobnost měla ve 2. polovině 19. století velký vliv na mladého Gustava Mahlera, stali se celoživotními přáteli.
Prvním učitelem hudby Gustava Mahlera, u něhož byl talent rozpoznám už v útlém dětství, byl Johan Nepomuk Adolf Viktorin, kapelník městské hudby.

Kromě již zmíněných hudebníků působil v Jihlavě Jan Ferdinand Pokorný, který v sále restaurace Tři knížata, dříve U Divého muže, zorganizoval 443 hudebních akademií a uváděl zde i opery, které si uměleckým provedením nezadaly s repertoárem velkých operních domů.

Procházka hudební Jihlavou končila ve Smetanově ulici u domu, na jehož fasádě je pamětní deska s textem: V tomto domě bydlil jako student v roce 1835–1836 Bedřich Smetana, tvůrce české hudby.

Poté přešli účastníci vycházky do Domu Gustava Mahlera, kde si mohli poslechnout hudbu Gustava Mahlera a shlédnout jemu věnovaný film. Zvídaví soustředili pozornost na stálou výstavu o Gustavu Mahlerovi a jeho rodině, a následně oddílu, kde byla přiblížena osobnost sochaře Jana Koblasy, jehož dílo také umělecky proslavilo Jihlavu. Mnohé, o čem byla během vycházky městem řeč, si účastníci zopakovali v sále věnovaném životu v Jihlavě v době Mahlerově.

V současnosti se ve zdejších výstavních sálech koná u příležitosti 100. výročí narození akademického malíře Gustava Kruma, čestného občana Jihlavy, výstava jeho obrazů, pocházejících převážně ze soukromé sbírky umělcovy rodiny – většina z nás se tu určitě zastaví znovu, aby se milými obrázky z míst dobře známých znovu potěšila.

Zapsala Míša Svatošová

KČT, odbor Čeřínek Jihlava

foto J. Veselý, I. Svobodová, F. Janeček