Po jihlavských stopách Gustava Mahlera,

jeho rodiny a přátel.

v neděli dne 12. května 2024

Sraz je ve 14:00 hodin v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě,

kde položíme květiny k soše slavného hudebního skladatele a dirigenta.

Poté se za odborného výkladu Mgr. Jany Součkové

vydáme centrem města do Domu Gustava Mahlera.

Podrobnosti ve skříňkách KČT,odbor Čeřínek Jihlava

Na vycházku Vás zve M. Svatošová