Pochod ke Dni Země 20. 4. 2024

Již po 34. uspořádali Příznivci přiměřeného pohybu, Městys V. Jeníkov a KČT, odbor Čeřínek Jihlava pochod ke Dni Země.

Na zastávce u Motorpalu v Jihlavě se sešli turisté z Jihlavy o odjeli objednaným autobusem do V. Jeníkova, kde přistoupili další účastníci pochodu. Autobus nás odvezl k pomníku postaveném v roce 2 000 na paměť všem padlým vojákům v bojích u Štoků 2. – 5. 12. 1805. Po vystoupení z autobusu přítomné přivítal J. Palán.

Po uvítání se účastníci pochodu vydali po cyklostezce směrem k Duškovu rybníku, dále lesem na Vysoký Kámen, hájovnu, do obce Smrčná a k Černému rybníku. Odtud to je už jen 2,5 km do cíle pochodu ve Větrném Jeníkově. Poslední úsek cesty byl nejtěžší. Tady nás nejvíce potrápil studený vítr a bičující déšť se sněhem.

Letošnímu pochodu počasí sice moc nepřálo, přesto 32 účastníků pochodu nepřízeň počasí a trasu dlouhou 13 km zvládlo

Zapsal J. Veselý

Foto J. Veselý