Červenec 2024

14. Kamenské aleje

KČT, odbor Kamenná pořádá každý rok tradiční pochod a cyklojízdu. Naši turisté a cyklisté se téměř pravidelně účastní. Cestu našich cyklistů popsala Alena Stratilová: V sobotu 6. července 2024 se sešlo 8 cyklistů na Bedřichově na začátku cyklostezky a vyrazili směrem na Štoky. V Antonínově Dole se přidala další turistka – cyklistka. Ve Štokách skupina […]

14. Kamenské aleje

Měřínská padesátka

1. června 2024 jsme se za mírného deště sešly dvě turistky na zastávce Hradební a těšily se na další jihlavské účastníky Měřínské padesátky, jedoucí z autobusového nádraží. Po nástupu do autobusu jsme však marně vyhlížely známé tváře. Sešli se snad prý také jenom dva a z toho důvodu, a i pro nepřízeň počasí, se vrátili

Měřínská padesátka