Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel

v neděli dne 14. května 2023

na počest skladatele a dirigenta Gustava Mahlera

14. tematická vycházka

Sraz je ve 14:00 hodin v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě, odtud půjdeme centrem města do Domu Gustava Mahlera, kde vyslechneme přednášku

Zdeňka Geista

Gustav Mahler a Guido Adler, přátelé v hudbě i v životě.

Kontakt: misasvatosova@seznam.cz tel. 606 194 366

ivana.svobodova2@seznam.cz tel. 605 105 297

Podrobnosti ve skříňkách KČT,odbor Čeřínek