Vladislav – Třebíč

Na sobotu 2. 3. 2024 naplánovaly Marie Nováková s Evou Kumštárovou vycházku z Vladislavi do Třebíče.

Ráno se na jihlavském nádraží sešlo 26 turistů a společně odjeli do Třebíče, kde přestoupili na vlak do Vladislavi. Po vystoupení z vlaku všechny turisty Marie přivítala a zároveň omluvila Evu, která ze zdravotních důvodů nemohla přijít.

Turisté se vydali po ČTZ směrem k Třebíči. Cestou, ještě ve Vladislavi, se zastavili v cukrárně „ Trubičky od Meluzíny“ a ochutnali výborné trubičky (kremrole) a věnečky.

Po sladkém zahájení vycházky pokračovali přes starý most dále k Třebíči. Cesta vedla po loukách a kolem řeky Jihlavy. Na břehu řeky jsme viděli devastující práci bobrů. Cesta byla místy blátivá. Nastal čas malé svačiny a přání Pavle k narozeninám.

Pomalu jsme se přibližovali po ČTZ k lesoparku „V Lísčí“. Zde nás čekala malá komplikace v podobě výstavby kanalizace. Cesta zpět byla v tuto chvíli nemyslitelná, tak jsme tímto úsekem opatrně prošli a došli na okraj Třebíče. Někteří chvátali na vlak, a tak se s námi rozloučili. Ostatní pokračovali po cestě parkem k nemocnici a po té do pizzerie Harlekýn. Dali jsme si něco na občerstvení. Nastal čas odchodu na vlak, který jel v 14,50 hod.

Vycházka se vydařila, i když počasí nebylo nic moc. Stále bylo pod mrakem.

I tak jsme našlapali 10 km.

zapsal J. Veselý

foto J. Veselý, F. Dörrer , P. Varhaníková