Jihlavský okruh 1

V sobotu 24. 2. 2024 jsme odjeli autobusem č. 2 z Masarykova náměstí do

zastávky Zborná rozcestí. Po přivítání a malém občerstvení od Marušky Sedláčkové, jsme se vydali po ŽTZ do Hybrálce. Mlha, která nás překvapila při výstupu na zastávce, postupně ustupovala. Do Hybrálce jsme došli již za slunečného počasí. Ještě před Hybrálcem jsme se zastavili a uctili minutou ticha za zesnulého kamaráda a turisty Jana Korbela.

Před Plandry jsme si prohlédli nově opravenou kapli svatého Jana Nepomuckého a pořídili zde společné foto. Za Plandry jsme pokračovali po ŽTZ k řece Jihlavě a k Brandlovu mlýnu. Od mlýna jsme procházeli bývalým náhonem, místy přes neuklizené větve po kůrovcové těžbě dřeva. Po vykácení lesa jsme byli alespoň odměněni krásnými výhledy po řece, chatách a Zaječím skoku. V pohodě jsme došli do Rantířova a zde vycházku ukončili.

Vycházky se zúčastnilo 25 turistů.

Celkem  jsme ušli 9 km. 

Vycházku vedl a zapsal F. Dörrer

foto F. Dörrer