Zimní Zblovice 14. 1. 2023

Za téměř jarního počasí odjela vlakem skupina 18 turistů do Moravských Budějovic na pochod, který pořádají turisté ze Sokola Moravských Budějovic.

Po příjezdu do M. Budějovic jsme nastoupili do připraveného autobusu společně s turisty Třebíče a Mor. Budějovic. Pořadatelka pochodu paní Eva Marková všechny turisty přivítala a upozornila, že v prostoru, kudy budeme procházet, probíhá hon, ale že myslivci o nás vědí. Požádala účastníky, aby šli vyznačenou trasou a nezabíhali do lesů.

Autobus nás dovezl do Nových Syrovic na oficiální start pochodu. Po vystoupení z autobusu jsme se vydali po Graselově stezce směrem na Černá Blata.

Na Černých Blatech už byl připraven teplý čaj a hořel ohýnek, na kterém si každý mohl opéci donesený špekáček. Po krátkém odpočinku a občerstvení naše skupina pokračovala po modré TZ směrem do cíle pochodu do Zblovic.

Před obcí Zblovice se nachází historická vápenka. Někteří naši turisté tuto vápenku ještě neviděli, tak je Jirka pozval na malou odbočku a zavedl je k vápence. Ostatní pokračovali po silnici do Zblovic do hostince U Máců, kde byl cíl pochodu. Skupinka, která šla k vápence dorazila po prohlídce o trochu později.

Ve velkém sále bylo ještě dostatek místa. Příchozí si mohli dát dobrý oběd a jiné občerstvení.

Zbývající čas někteří využili na prohlídku Zblovic.

V 15 hodin přijel objednaný autobus, který odvezl první část účastníků do Moravských Budějovic. Hlavně se to týkalo turistů, kteří pokračovali do Jihlavy a Třebíče.

Naše skupina se u nádraží v Moravských Budějovicích rozdělila. Část odjela do Jihlavy linkovým autobusem a ta druhá počkala na vlak v 16:23.

Za krásného slunečného počasí jsme na pochodu našlapali 11 km.

zapsala Věra Veselá, foto: Jiří Veselý, Jaroslava Zamrazilová