Z Vyskytné nad Jihlavou do Jihlavy

Na sobotu 27. května 2023 si Eva Kumštárová připravila vycházku v nedalekém okolí Jihlavy. 

Linkovým autobusem přijelo do Vyskytné nad Jihlavou 20 turistů. Eva všechny seznámila s programem vycházky a celkem velká skupina se vydala v pěkném, skoro letním počasí, na cestu. Zvlněná krajina Vysočiny, jarní zeleň a žlutá rozkvetlá pole s řepkou s modrými plochami rybníků, to vše lemované čistě modrou oblohou, to byl obrázek dnešní soboty. Nádhera. 

Skupina se pěkně držela pohromadě. Nabrala směr na Bílý Kámen a odtud do lesa neznačenou cestou k téměř zapomenuté historické hornické lokalitě ze 13. století. Dolovalo se tu stříbro. Je to jedno ze zastavení Hornické naučné stezky. Pozůstatky dolování jsou tu vidět ještě dnes. Veliké jámy jsou pokryté lesními polomy a větvemi. Ani si neumíme představit práci tehdejších horníků. U kutiště  jsme popřáli Romanovi, který patří mezi nejmladší naše členy a tento týden oslavil půlkulaté narozeniny (45).

Zároveň bylo přáno i dnešní vedoucí vycházky Evě, která měla také tento týden narozeniny.

Od kutiště se turisté prodrali lesem na pěknou lesní cestu a pokračovali směrem do Hybrálce. V Hybrálci byla ještě hospoda zavřená, tak nezbývalo, než jít dál a to kolem rybníka Borovinka. U hráze na schodech se skupina vyfotografovala a Eva ukončila vycházku. Někteří šli do Starých Hor, někteří k nádraží a tak se všichni po 12km rozešli do svých domovů.

Vycházka se všem líbila. Někdo by si mohl myslet, že okolí Jihlavy známe, ale dnes jsme se dostali do zajímavých míst, kde to nikdo neznal. 

Zapsala Věra Veselá

foto Jiří Veselý