Vycházka u Slavonic

V sobotu 17.6. 2023 se ráno v šest hodin sešlo 10 turistů na hlavním nádraží v Jihlavě a vyjeli vlakem do Slavonic. Na městském nádraží přistoupili ještě čtyři turisté. Po dvouhodinové cestě jsme vystoupili ve Slavonicích a vyšli po naučné stezce ke Graselově sluji. Počasí nám přálo, cesta půvabnou krajinou nám ubíhala.

Asi po šesti km skupina došla k trojmužné předovce loupežnické bandy Johanna Georga Grasela, a odtud to byl kousek ke sluji, ve které se kdysi ukrýval slavný loupežník. Tam turisté posvačili, chvilku si odpočali a vystoupali k   Schillerovým kamenům.

Odtud jsme po žluté turistické značce šli k vesnici Vlastkovec, ve které jsme v místní hospůdce chvilku poseděli a občerstvili se. Do Slavonic nám už zbýval jen kousek cesty. Všimli jsme si, jak se ženou černé mraky, tak jsme rychle pospíchali k cíli. Spadlo pár kapek a silný déšť se nám naštěstí vyhnul, a tak jsme si stihli prohlédnout historické Slavonické náměstí a dát si v místní restauraci pozdní oběd.

Po nastoupení do vlaku se spustil silný déšť a krupobití, to už nám ale nevadilo, spokojeně jsme jeli k domovu.

Trasa – 15km.

Vycházku vedla Alena Stratilová s pomocí Františka

Zapsala Alena Stratilová

Foto Jiří Veselý, František Dörrer