Vycházka Příseka – Bílá skála – Předboř – Luka n. Jihlavou

Vycházka na konci února 25. 2. 2023 začala pro 31 turistů v obci Příseka.

Počasí se připravovalo na změnu, bylo větrno, ale občas se objevilo sluníčko.

Ze silnice směr Puklice jsme odbočili a prošli místním zemědělským družstvem a dál pokračovali po pohodlné polní cestě. Výhledy na krajinu byly všude, protože stromy, stejně jak na celé vysočině, chyběly. Asi po 2,5 kilometrech jsme přešli silnici Puklice – Střížov a na pravé straně viděli obec Svatoslav a vrch Babylon. Sešli jsme do údolí Příseckého potoka a vyhlíželi zdálky další bod naší dnešní trasy.

Přestávka byla naplánovaná pod neobvykle mohutnou Bílou skálou, která se vypíná do výšky 23 m. Skalní stěnu 100 m dlouhou využívají horolezci na 40vyznačených cestách různých obtížností. O tomto tajemném místě se vypráví, že je tam ukryto velké vojsko. Loucký sedlák kdysi slyšel rozmluvu jejich kuchařek a pak i našel cínový talíř se třemi vdolky na konci pole. To se nám nepodařilo, ale dostali jsme malé občerstvení od Majky Sedláčkové na oslavu jejích narozenin.

Na radu některých turistek byla trochu změněna trasa z důvodu několika přechodů přes rozvodněný potok. Museli jsme ale zdolat výstup na nejvyšší místo nad údolím po malé a strmé cestičce bokem skalní stěny. Všem se to úspěšně povedlo a mohli jsme pokračovat přes planinu a užít si výhledů do krajiny a na městečko Luka nad Jihlavou. Obdivovali jsme nádherné místečko s bledulemi a vůbec nám nevadilo, že nás občas chytla vánice. Když jsme sešli na silnici od Předboře, narazili jsme na červenou turistickou značku, která nás dovedla až k náměstíčku obce Luka nad Jihlavou.

Někteří se rozhodli hned pokračovat na vlakové nádraží a odjet spojem do Jihlavy, někteří zůstali a využili místních pohostinství.

Jedna z posledních zimních vycházek, kde jsme našlapali 8,5 km, se určitě povedla a my se těšíme na další, brzy už jarní kilometry. 

Zapsala Jitka Korbelová

Foto Jiří Veselý a Pavla Varhaníková