Tradiční vycházka do Ždírce 7.1.2023

Už se stalo tradicí, že první sobotu v roce jsme vítali nový rok vycházkou a tanečním večerem ve Ždírci. Všechno se časem mění a okolnosti způsobily, že vítáme nový rok stále vycházkou do Ždírce, ale už bez tanečku. 

Za sluncem zalité soboty 7. 1. 2023 se vydaly do Źdírce dvě skupiny turistů. 

U hlavního nádraží ČD se shromáždilo v 10 hodin 30 turistů, ke kterým se za chvíli přidali turisté, kteří přijeli vlakem z Třebíče. Bylo jich 8. Všechny přítomné přivítala organizátorka akce Míša Svatošová, seznámila s trasou vycházky a všechny pozvala na 21. 1. 2023 k další akci našeho odboru na Slavnostní oheň na Čeřínku.

Poté se turisté vydali po Helenínské ulici k železničnímu přechodu a po modré TZ do Henčova. Zde se rozdělili, někteří pokračovali přes obec Henčov a někteří šli směrem k letišti. U letiště se všichni znovu setkali a po MTZ po blátivé cestě došli ke Špitálskému lesu a  k dálničnímu přivaděči. U Rytířska se někteří turisté odpojili a zašli do penzionu na občerstvení. Ostatní šli rovnou bývalým lesem přímo do Ždírce. 

Celá jejich cesta měřila 15 km.

Skupina devíti turistů se sešla na Masarykově náměstí v Jihlavě a odjela MHD do Henčova. Odtud stejnou cestou jako hlavní skupina po necelých 11 km došla do Ždírce. Zde netrpělivě čekala na hlavní skupinu. Ta zanedlouho dorazila.

Turisté se v kulturním domě pozdravili, občerstvili a potom větší část odešla na zastávku autobusu a odjela do Jihlavy. Skupina Třebíčských šla pěšky do Stříteže a odtud odjela vlakem do Třebíče.

Ve Ždírci to ale tímto ještě neskončilo. Několik turistů zůstalo a počkalo na další autobus.

Mezitím dorazili ti, kteří se zdrželi na Rytířsku. Dali si párek a přípitek, poseděli a o loňském tanci i o jiných příhodách ze 23letého ždíreckého pochodu si povídali.  V 17.02 odjeli autobusem do Jihlavy.