Seminář vedoucích a cvičitelů turistiky na Čeřínku

Obvykle každý rok začátkem října se koná pro cvičitele a vedoucí turistiky seminář. Letošní byl naplánovaný na sobotu a neděli 7. a 8. 10. 2023.

Seminář pořádá KČT, oblast Vysočina. Náš KČT, odbor Čeřínek Jihlava byl požádán o pomoc při zajištění ubytování a prostoru pro seminář a výběrem tras na sobotní i nedělní vycházky a jejich vedením.

V sobotu se už od 8 hodin ráno začali sjíždět do turistické chaty na Čeřínku účastníci semináře z různých odborů KČT Vysočina a s nimi zároveň i účastníci školení nových vedoucích a cvičitelů turistiky.

Kolem desáté hodiny, když se účastníci ubytovali a trochu odpočinuli po cestě, se všichni sešli v prostorách restaurace chaty. Předseda KČT, oblast Vysočina Ing. Jaroslav Šlechta přivítal přítomné, kterých bylo 45. Po úvodních slovech se 22 budoucích nových cvičitelů odebralo do salonku, kde probíhalo potom celé dva dny jejich školení a závěrečné testy. Školení vedl předseda KČT, odbor Telč Vladimír Mazal.

Ostatní účastníky pozdravila členka výboru oblasti a zároveň naše členka KČT, odbor Čeřínek Jihlava Mgr. Jitka Korbelová. Seznámila s programem semináře a vycházky po Přírodním parku v oblasti Čeřínku, kterou zvolila na Mešnici.

Sobota byla sice větrná, ale slunečná. Oproti nedávným dnům tohoto týdne, kdy ještě dosahovaly teploty letních parametrů, se ochladilo. Na výšlapy to ale bylo úplně ideální počasí. Skupina se vydala po modré TZ k Novému Hojkovu zarostlou pěšinkou, kde nohy svazovaly šlahouny ostružin a vysokých travin, a pak po asfaltové silničce, a zase travinami a lesem na rozcestí Dolní Hutě. Krajina se tady za poslední roky hodně změnila. Lesy téměř zmizely. Nejprve byly poškozeny kůrovcem a potom oslabené stromy povalily vichřice.

Turisté si užívali krásného dne a výhledů, které se díky absenci bývalých lesů otevíraly. Po výstupu k vysílači na vrchu Mešnice si všichni vydechli a po chvíli sešli dolů k nedaleké studánce Panny Marie. Mnozí zde byli poprvé.

Někteří ochutnali vodu ze studánky a po malé svačince se opět vydala celá skupina pastvinami k Národní přírodní památce Hojkovskému rašeliništi. Je to jedno z nejstarších rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Je staré asi 11 000 let a nachází se ve výšce 640 – 650 m n. m.

Od rašeliniště se pokračovalo Přírodním parkem Čeřínek opět s krásnými výhledy na rozcestí v Novém Hojkově a odtud je to už asi hodina cesty k turistické chatě – naší základně semináře.

Celkem účastníci semináře v sobotu nachodili 12 km.

V odpoledních hodinách se konal odborný seminář. Tento byl společný pro obě skupiny – pro účastníky semináře i školení nových cvičitelů. Na pořadu byla zdravověda, kterou přednášeli manželé Eva a Václav Šalbabovi.

Přednáška i praktická část byla velmi zajímavá a účastníci se na ní dozvěděli mnoho nového, co často na zdravotnických seminářích ani nebývá.

Po večeři byla naplánovaná cestovatelská beseda. Předseda KČT, odbor Třebíč Ing. Ladislav Tomáš promítl fotografie z cesty po Vietnamu a zajímavě je doplnil svými zážitky a poznatky.

Po promítání vystoupila členka našeho odboru Čeřínek Míša Svatošová a seznámila přítomné o historii turistické chaty na Čeřínku, která patří našemu odboru, a na které jsme se právě nacházeli. Podrobně pověděla o zakladatelích KČT Čeřínek a jiných zajímavostech. To všechno sepsala v almanachu v roce 2020 k 100. výročí založení KČT Čeřínek. Nakonec jejího vyprávění bylo několik výtisků almanachu k dostání. Ani se na všechny zájemce nedostalo. Měli přislíbeno, že v případě zájmu jim almanach při další příležitosti bude poskytnut.

Sobotní program skončil. Nově školení cvičitelé se odebrali do svých pokojů, aby se připravili na zítřejší dávku učiva a závěrečných testů, ostatní si ještě chvíli povídali a brzy si také řekli dobrou noc.

Nedělní ráno začalo zataženou oblohou. V noci ještě bylo jasno s hvězdami a srpečkem měsíce, ale ráno se chystal déšť.

Hned po snídani se shromáždili všichni účastníci obou skupin v prostoru restaurace. Na programu semináře byla přednáška JUDr. Milana Hokeho na téma: Právní odpovědnost vedoucích a cvičitelů turistiky. Po přednášce měli ještě někteří dotazy a pan Hoke ochotně odpovídal a vysvětloval.

Po turistické teorii následovalo zase rozdělení obou skupin. “Studenti” zaujali svá místa v salonku a ostatní se vydali vstříc mokrému počasí a odešli na plánovaný výšlap k Čertovu hrádku.

Pršelo jen drobně a vítr naštěstí ustal. Skupina se vydala po červené TZ pod vedením Jirky Veselého – předsedy KČT, odbor Čeřínek. Výhledy nebyly takové, jako včera a boty nevydržely dlouho suché. Přesto taková nepřízeň počasí neubrala na dobré náladě a všichni se u Čertova hrádku zastavili a poslechli, nebo si přečetli pověst o čertovi a jeho záletech s vílami.

Od hrádku byla v plánu cesta zpět částečně stejná, po které jsme přišli, ale po poradě Jirky a Ládi se trasa trochu změnila. Pokračovalo se dále neznačenou cestou na Dolní Hutě a potom po červené TZ zpět na turistickou chatu na Čeřínku, kde už na všechny čekal oběd. Nedělní mokrá trasa měřila 8 km. Ke konci putování už nepršelo. Dokonce, jakoby chtělo sluníčko prokouknout mezi mraky a podívat se na turisty, které neodradil ani déšť.

Seminář skončil a noví vedoucí a cvičitelé turistiky mezitím zdárně napsali závěrečné testy.

Odpoledne se všichni účastníci rozloučili a rozjeli se, někteří vlastními auty, někteří se nechali odvézt do Kostelce na vlak.

Seminář splnil svůj účel a všem, kteří uspěli při zkouškách gratulujeme a přejeme jim hodně dobře připravených turistických vycházek.

Text: V. Veselá

Foto: V+J Veselí, L. Tomáš, P. Skála