Putování za Santinim – Pohled

25. března 2023 se vydalo 34 turistů po stopách Santiniho na Vysočině.

Cílem byla obec Pohled, rozkládající se na obou březích Sázavy, kde najdeme mnoho památkových objektů spojených s bohatou historií. KČT, odbor GeoCesty Štoky ve spolupráci s KČT, oblast Vysočina připravil na tento rok Putování za Santinim, s cílem přiblížit dílo tohoto geniálního stavitele a připomenout 300. výročí  jeho úmrtí.

A co nás čekalo v této etapě na Vysočině? Komentované prohlídky budovy bývalého probošství kláštera cisterciaček, vybudované podle plánů Jana Blažeje Santiniho v roce 1774. Provázel nás sám starosta obce a poutavě nás seznámil s historií i zajímavostmi tohoto objektu.

Další komentovaná prohlídka vedla do kostela sv. Ondřeje, který byl původně zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a později byl upravován po zničení, v době husitských válek.

Dále jsme měli možnost alespoň z venku prohlédnout budovu bývalé zámecké konírny, zámek, který patří soukromníkovi, barokní sochu Jana Nepomuckého a také Olšiakovu třímetrovou sochu bájného Gryfa.

Pro turisty byla ve spolupráci s obecním úřadem připravena úplně nová barokní trasa, která vedla přes poutní areál sv. Anny z roku 1766 se 14kapličkami křížové cesty a kaplí se zázračným pramenem z roku 1824.

Dnešní vycházka nebyla spojena s mnoha našlapanými kilometry (bylo to celkem 8 km), ale s poznáváním historie našeho kraje.

Zapsala Jitka Korbelová

Foto V+J Veselí, P. Varhaníková a J. Zamrazilová