POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
KČT,odbor ČEŘÍNEK JIHLAVA
Výbor KČT, odbor Čeřínek Vás zve
na výroční členskou schůzi, která se koná
ve středu 25. 1. 2023 od 16.00 hod.
v budově Krajského úřadu Žižkova 57 Jihlava