14. Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel

V neděli 14. května 2023 pořádali turisté z odborů KČT Čeřínek a Tesla Jihlava už po 14. tematickou vycházku na počest skladatele a dirigenta Gustava Mahlera.

Hudebník světového jména se narodil 7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce a v témže roce se jeho rodiče přestěhovali do Jihlavy, kde strávil dětství a mládí. Jihlava byla tehdy druhé největší město na Moravě, žilo zde asi 17 000 lidí, vznikaly tu významné stavby, bylo zde skvělé hudební zázemí a výborní učitelé hudby. V 15 letech odešel nadaný chlapec studovat do Vídně a jeho kariéra se rychle rozvíjela. Do Jihlavy se vracel do roku 1889, kdy zemřeli oba jeho rodiče, ale domovské právo, které získal po otci, Gustav Mahler nikdy nezrušil – považoval si ho, protože věděl, jak obtížné bylo pro židovskou rodinu získat domovské a měšťanské právo – jeho rodina na něj čekala celých 13 let.

Gustav Mahler zemřel 18. května 1911 ve Vídni. Od roku 2010 mohou lidé projevit úctu člověku, který daroval světu takové hudební bohatství, a přijít zavzpomínat k jihlavskému pomníku, jehož autorem je profesor Jan Koblasa. V roce 2004 vzniklo Společenství pro postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavěs protagonisty manželi Poukarovými, kteří při usilovné spolupráci s Dr. Šimánkem, Dr. Žlůvou, Mgr. Dvořákem a podporou dalších 30 členů Společenství dosáhli toho, že tento pomník v Jihlavě stojí.

Počasí v tomto květnovém období bývá vlivem „ledových mužů“ chladné a deštivé – i přesto se v parku shromáždilo 38 lidí. Přivítala je Bc. Iva Svobodová, která zdůraznila, že toto setkání v parku má sice stabilní scénář, ale pokaždé pořadatelé zajistí účastníkům novou přednášku v rámci námětu buď v Domě Gustava Mahlera či na vycházce městem. O působení Gustava Mahlera v Jihlavě ještě promluvila Míša Svatošová.

Turisté se od počátku zapojili do zpopularizování osobnosti Gustava Mahlera, díky němuž je Jihlava dnes známá v celém hudebním světě. V roce 2007 byla veřejnosti zpřístupněna turisticky zeleně značená 25 km dlouhá cesta Gustava Mahlera, která vede od Wolkerova památníku pod Lipnicí do Kaliští a dál až do Želiva.
V roce 2010 byl vydán Záznamník Turistického tematického odznaku Gustav Mahler a Vysočina – zájemce o odznak musí povinně navštívit 4 místa a 3 další libovolná z 10 uvedených a popsaných. V současnosti už získalo odznak 150 lidí.

Tvůrci festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava požádali turisty z odboru KČT Čeřínek a Tesla Jihlava o spolupráci, proto jsme do roku 2019 uspořádali 7 cykloakcí s trasou Kaliště – Jihlava, od té doby se uskutečnily 4 autobusové zájezdy s využitím pěších tras v krajině, kde žili Mahlerovi předkové.

Hlavním bodem programu v Parku Gustava Mahlera bylo položení květin k jeho soše – zhostili se toho předsedové pořádajících turistických odborů – Ing. Míla Bradová z KČT Tesla Jihlava a Jiří Veselý z KČT Čeřínek Jihlava.

Poté se účastníci odebrali deštivými ulicemi do Domu Gustava Mahlera, kde vyslechli přednášku Mgr. Zdeňka Geista Gustav Mahler a Guido Adler, přátelé v hudbě i v životě.

Přednáška s prezentací fotografií a textových dokumentů přinesla posluchačům mnoho nového – bez dechu jsme sledovali tok řeči charismatického vypravěče pana Geista.

Závěrem jsme srdečně poděkovali jemu i Mgr. Janě Součkové z organizace Brána Jihlavy, která spravuje Dům GM, poskytla zázemí a také umožnila účastníkům bezplatnou prohlídku všech výstavních prostor.

To byl turistický prolog festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2023, který letos vstupuje do 22. ročníku.

Zapsala Míša Svatošová, členka KČT, odbor Čeřínek Jihlava

Foto V+J Veselí a F. Janeček a I. Svobodová